Kis allegro

Changement

Petit changement

A kis ugrások közül az egyik alap ugrásnak számít az a két lábról indított és két lábra érkező ugrás, melynél ugrás közben egyszerű lábcserét hajtunk végre. A changement mindig 5. pozícióból indul és a lábváltás után ebbe a pozícióba is

Échappé

echappe

Az échappé egy olyan két lábon végzett kis ugrásokból álló lépéssorozat, melyet 5.pozícióból indítunk. A mozdulat kivitelezése során két ugrást hajtunk végre, melyek tulajdonképpen 2. vagy 4. pozícióba történő nyitások és visszazárások. Ha az échappét 2. pozícióba nyitjuk, akkor a

Brisé

Brisé

A levegőben összeütött kis allegrok közül talán a legspeciálisabb a brisé, melyet kizárólag effacée előre és hátra haladva hajthatunk végre. A klasszikus balett során a brisé-t legtöbbször sorozatban hajtjuk vége. Eközben a felvett testhelyzetet és a karokat végig, az ugrások

Entrechat

Entrechat quatre

Az entrechat klasszikus balett kis ugrások végrehajtásakor, hasonlóan a battuval végzett ugrásokhoz, ugrás közben a két lábat összeütjük, de a battuval ellentétben az entrechat kivitelezése közben keresztezzük is a két lábat a mozdulat közben. Az entrechat-k kis ugrások végrehajtása két

Assemblé

assemblé - balett kis ugrás

Mivel az assemblé azt jelenti, hogy összegyűjteni, ezért nem meglepő, hogy ezt a kis allegrot sokszor használjuk különböző kombinációk végén, zárómozdulatként. Általában az assemblé végén a kezeket zárt helyzetbe hozzuk, erre is utal az elnevezés. Az assemblé végrehajtása során arra

Petit jeté

Petit jeté - balett kis ugrás

A petit jeté kiinduló állása többféle lehet: indíthatjuk ezt a kis ugrást egy lábról, kezdhetjük 5. pozícióbók, de akár rendkívüli sur le cou-de-pied-ből is. Fontos, hogy alapesetben az oldalra végzett petit jeté esetén nem haladunk, hanem ugyanoda érkezünk, ahonnan az

Kis allegro

Kis allegro - balett ugrás

Az ugrások közül azokat, melyeknél a láb nem emelkedik 45°-nál magasabb szögben a kis allegro balett mozdulatok közé soroljuk. Jellemzően több lépéses kombinációkban gyakoroljuk ezeket az ugrásokat alapos bemelegítő rúd és közép gyakorlatok után úgy, hogy a könnyebb ugrásokat gyakoroljuk

Ballonné

Ballonné

A ballonné egy olyan kis ugrás, melyet egy lábról indítunk és ugyanarra a lábra is érkezünk. A balloné bármely irányba kivitelezhető. A mozdulat minden esetben úgy történik, hogy a szabad lábat az ugrás során 45°-ra, lendítjük, majd érkezés közben rendkívüli

Glissade

Glissade - balett mozdulat

A glissade a kis ugrások egyik fajtája, melyet leggyakrabban oldalra hajtunk végre. A glissade kis allegro végrehajtható  azonban croisé, effacé valamint écarté is. A glissade végezhető váltott lábbal, de haladhatunk vele folyamatosan az első vagy hátsó láb irányába is. Végrehajtása