Battement

Battement pour batterie

Battement pour batterie

A frappé gyakorlatok egy gyakori kiegészítője a battement pour batterie, melyet féltalpon állva kell kivitelezni. A battement pour batterie gyakran használt díszítő mozdulat a frappé kombinációkban, mely egyrészt látványosabbá teszi a frappé sorozatot, másrészt sok esetben előkészíti azokat a kis

Grand battement jeté

Grand battement jeté

A battement tendu jeté szinte minden változata kivitelezhető úgy is, hogy a szabad lábat a tendu helyzeten át magasabbra, 90°-ra, vagy még ennél is magasabbra emeljük. Ezekben az esetben beszélünk grand battement jeté-ről, melyet 2/4-s vagy 3/4-s zenei kísérettel hajtunk végre

Battement battu

cou pied

A battement battu végrehajtása abban különbözik a petit battement kivitelezésétől, hogy a battement batu esetén a nyitogatások és  ütögetések vagy hat elől vagy csak hátul történnek, azaz a szabad láb nem váltogatja az elől ás hátul pozíciókat. A battement battu

Petit battement sur le cou de pied

Pettit battement sur le cou de pied

A mozdulat francia nevének szó szerinti fordítása a bokán történő kis ütést jelenti. A petit battement az egyik leggyakrabban használt díszítő elem a klasszikus balettben. Gyakorlásával a láb fürgeségét fejleszthetjük, ami nagyon fontos a dinamikus, gyors mozdulatsorok elvégzése miatt. A petit

Frappé

Frappé

A frappé francia szó jelentése kopogni, ütni. Ennek megfelelően a frappé egy olyan klasszikus balett mozdulat, mely egy ütésből és egy nagyon dinamikus nyitásból tevődik össze. Az ütést minden frappé mozdulat esetén röviden kell végrehajtani úgy szabad lábunkat a súlylábon

Battement tendu jeté

Battement tendu jeté

A jeté francia szó jelentése: dobott. A battement tendu jeté a battement tenduvel, amit végig földhöz érintkező lábbal hajtunk végre, ellentétben elemelkedik a földről. Kivitelezése szintén általában 2/4-s zenére történik és hasonló, erőteljes kicsúsztatással indul, de a kicsúsztatott lábat elemeljük

Battement tendu

Battement tendu

A battement tendu francia kifejezés szó szerinti fordítása megfeszített. Ez a kifejezés nagyon jól jellemzi a battement tendu balett mozdulatot, melyet feszített lábbal hajtunk végre úgy, hogy az erőteljesen kicsúsztatás közben végig szinte megnyomjuk a földet. A battement tendu erőteljes

Battement

battement tendu

A battement szó eredeti jelentése ütés. A battement szóval olyan balett elemeket jelölünk, melyek kivitelezése szaggatott, staccato jellegű. A battement elemekben jellemzően gyors ütések, hirtelen kicsúsztatott lendítések és erős pozíciózárások vannak. A battement gyakorlatokat egy lábon állva kell végrehajtani úgy,